Samarbetespartners

SGT

OM oSS

Vår personal har en gedigen kompetens och många års erfarenhet av yrket. Hela vår maskinpark uppfyller dagens högt ställda miljökrav.

LEMA Åkeri AB (nuvarande SGT) grundades 2001 och verksamheten bestod då av godstransporter över stora delar av Sverige. I september 2019 såldes LEMA Åkeri AB och i samband med detta bytte företagen namn till Sundsvalls Grävteknik AB, SGT. Idag är vi ett renodlat  entreprenadföretag och tillhandahåller de flesta fordon förenliga med väg- och markarbeten. Vi är ett flexibelt företag och anpassar oss efter er som kund.

Det självklara valet

Vår Vision

Vi strävar efter att vara ert självklara val av lokal entreprenör. Vår målsättning är att ni som kund alltid ska vara nöjd med utfört arbete. För att vi ska lyckas med detta utbildas vår personal kontinuerligt samt att vi håller oss uppdaterade gällande ny relevant teknik. Vår maskinpark moderniseras löpande vilket gör att vi ligger i framkant beträffande miljökrav.​

LASTBILSENTREPRENAD

MARKARBETE

SCHAKTNING

Vår senaste inlägg